Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2017/3108 Esas 2017/8975 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 21. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3108
Karar No: 2017/8975
Karar Tarihi: 09.11.2017


21. Hukuk Dairesi         2017/3108 E.  ,  2017/8975 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı, 6111 Sayılı Torba Yasa'dan yararlanarak ve geçmişte kazanılmış haktan doğan ara boşluklarının doldurularak, 1980 yılından bugüne kadar olan prim borçlarının asıllarının ödenmesi suretiyle emekli edilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R

  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın