Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1079 Esas 2015/922 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1079
Karar No: 2015/922
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1079 E.  ,  2015/922 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  5252 sayılı yasanın 9/3. maddesi uyarınca, sanıklar yararına olan hükümler, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, 5237 sayılı TCK'ya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan yasa maddeleriyle verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak lehe olan yasa belirlenip uygulama yapılması, 5237 sayılı TCK'da hırsızlık suçu haricinde, işyeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçalarının da dikkate alınarak uygulama yapılması gerekirken, yazılı şekilde eksik ve denetime olanak vermeyecek biçimde hüküm kurulmuş ise de; 765 sayılı Yasa ile yapılan uygulamanın açıkca sanıkların lehine olduğu anlaşıldığından, adli emanetin 2002/1088 sırasında kayıtlı suçta kullanılan bir adet murç ve tornavidanın müsaderesi hususunda karar verilmemiş ise de, bu konuda zamanaşımı süresince bir karar alınmasının olanaklı olması nedeni ile bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre sanıklar ... ve ... müdafilerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın