Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1124 Esas 2015/967 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1124
Karar No: 2015/967
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1124 E.  ,  2015/967 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın atılı suçu inkar etmesi, mağdurun olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisinin bulunmaması ve müştekinin sanığı sadece apartman merdiven boşluğunda görmesi nedeniyle emniyette fotoğraf üzerinden teşhise dayalı olarak suçun sübutu kabul edilmiş ise de; bu husus sadece sanığın apartman boşluğunda görülmesinden ibaret olup, sanığınn cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delillerin nelerden ibaret olduğu kararda gösterilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, Sanık ...'ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın