Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1174 Esas 2015/924 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1174
Karar No: 2015/924
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1174 E.  ,  2015/924 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, Konut dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Suçta kullanıldığı anlaşılan tornavida ve aletlerin müsaderesi hususunda karar verilmemiş ise de, bu konuda zamanaşımı süresince karar alınmasının olanaklı olması nedeni ile bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre sanık ...'in temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın