Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1200 Esas 2015/919 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1200
Karar No: 2015/919
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1200 E.  ,  2015/919 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, İşyeri dokunulmazlığını ihlal, Mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1- Hırsızlık suçundan hüküm kurulurken, oluş ve dosya içeriğine göre; sanığın suç tarihinde kusur yeteneği bulunmayan 12 yaşından küçük tanık ...'i kırılan camdan işyerine girilebilecek kadar alan açarak sokması sureti ile suçun işlemesi karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 37/2. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından,
  2- İşyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan hüküm kurulurken, oluş ve dosya içeriğine göre; sanığın suç tarihinde kusur yeteneği bulunmayan 12 yaşından küçük tanık ...'i kırılan camdan işyerine girilebilecek kadar alan açarak sokması sureti ile suçun işlenmesi karşsında; eylemin 5237 sayılı TCK'nın 116/2-4 ve 37/2. maddesine uyduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, sonuç ceza değişmediğinden,
  3- Hırsızlık suçuna ilişkin hükmün kurulurken atılı suçun gece vakti işlenmesi sebebi ile artırım yapılması sırasında 5237 sayılı TCK 143. maddesinin yazılmaması suretiyle CMK’nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi mahallinde eklenebilir bir durum olduğundan,
  4- Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ... 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 05.05.2009 tarihinde kesinleşen ve 10.09.2009 tarihinde infaz edilen 25.12.2008 tarih, 2008/828 E. 2008/2164 K. sayılı ilamı ile 5 ay hapis cezası alan sanık hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 58/6-7 maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olması karşısında; 5275 sayılı Yasanın 108/3. maddesine göre 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ise karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre sanık ...'ın temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın