Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/127 Esas 2015/3610 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/127
Karar No: 2015/3610
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/127 E.  ,  2015/3610 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, kamu malına zarar verme, suç eşyasının satın alınması
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  I-Sanıklar ..., ... ve ... hakkında kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde:
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak ;
  Sanıkların aşamalardaki savunmalarında, çaldıkları motorsikletlerin tescilsiz ve plakasız oldukları gerekçesiyle parka çekilen kendilerine ait olan ve suça sürüklenen çocuk ...'a ait olduğunu zannettikleri motorsikletler olduğunu ifade ettikleri, 13.10.2003 tarihli trafik suç tutanaklarına göre; sanık ...den ele geçirilen motorsikletin tanık olarak dinlenen ...n yönetimindeyken zaptedildiği, incelenen nüfus kayıtlarına göre de ...n'ın sanık ...ün babası olduğu, suça sürüklenen çocuk ...'tan ele geçirilen motorsikletin ... isimli kişiden zaptedildiği, sanık...'dan ele geçen motorsikletin ise tanık ... adına kayıtlı olduğu ve tanığın 20.02.2008 tarihli beyanında bu aracı daha önceden ... isimli kişiye sattığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında ;
  ..., ... ve ...n'ın tanık sıfatıyla celp edilip ilgili trafik suç tutanakları içerikleri de kendilerine okunduktan sonra, konuyla ilgili beyanları alınıp suça konu motosikletlerin sanıklara ait olup olmadığı duraksamaya yer bırakmayacak biçimde tespit edildikten sonra sonucuna göre sanıkların hukukî durumlarının tayin ve tespiti gerekirken, eksik soruşturma ile yetinilerek yazılı şekilde uygulama yapılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ... ve ... savunmanı ve O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA,
  II-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında suç eşyasını satın alma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:
  Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 765 sayılı TCK'nın 512.maddesine uyan suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Yasanın 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımının suç tarihi olan 17.10.2003 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... savunmanı ve O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın