Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1310 Esas 2015/931 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1310
Karar No: 2015/931
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1310 E.  ,  2015/931 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir. Ancak;
  Katılanın 03.10.2006 tarihli soruşturma ifadesine göre, sanığın olay günü iki adet buzağıyı katılana ait evin önündeki bahçeden alması karşısında; hayvanların çalındığı yerin vasfı duraksamaya yer vermeyecek biçimde keşif yapılarak saptandıktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine, eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın