Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/14654 Esas 2015/964 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/14654
Karar No: 2015/964
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/14654 E.  ,  2015/964 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak,
  Yargıtay 6.Ceza Dairesinin bozma kararında bu husus işaret edildiği halde, bozmaya uyularak verilen kararında, 5237 sayılı TCK'nın 168/4. maddesinde “kısmen geri verme veya tazmin halinde mağdurun rızası varsa etkin pişmanlık hükümlerinin” uygulanabileceğinin kabul edilmiş olması karşısında, arabanın yerini göstermek suretiyle iadesini sağlayan sanık hakkında kısmi iade nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığı müştekiden sorularak sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiği ve mağdura tebligat yapılamamasında sanığın açık kusurunun da bulunmadığı gözetilmeyerek; mağdurun yurtdışında olduğu gerekçesiyle anılan maddenin uygulanmamasına karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, Sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın