Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1493 Esas 2015/929 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1493
Karar No: 2015/929
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1493 E.  ,  2015/929 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Ceza vermekten vazgeçilmesi

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  İşyeri dokunulmazlığından açılan kamu davasıyla ilgili hüküm kurulmadığı için, temyizi kabil bir karardan sözedilemeyeceğinden, bu suçla ilgili olarak zamanaşımı doluncaya kadar hüküm tesisi mümkün görülmüştür.
  Hırsızlık suçu yönünden yapılan temyiz incelemesinde;
  1-UYAP sisteminden alınan güncel nüfus kaydına göre suça sürüklenen çocuk ...'ın, 15/03/2013 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; suça sürüklenen çocuk hakkındaki kamu davasının 5237 Sayılı TCK'nın 64/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca düşürülmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
  2- Sanık ... hakkında verilen hükmün temyiz incelemesinde;
  a) TCK 145. maddesindeki koşullar oluşmadığı halde, suça sürüklenen hakkında yazılı şekilde hüküm tesisi,
  b) 22.03.2009 olan suç tarihinin gerekçeli kararda 21.03.2009 olarak gösterilmesi ,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... yönünden başka yönleri incelenmeksizin, suça sürüklenen çocuk ... yönünden o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı, BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın