Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1514 Esas 2015/3579 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1514
Karar No: 2015/3579
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1514 E.  ,  2015/3579 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  I-Sanık ...'nin tüm şikayetçilere; sanık ...'ün şikayetçiler Saban Sezgin ve ...'a yönelik eylemleri nedeniyle kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde :
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye,hakimin kanaat ve takdirine göre sanıklar ... ve ... savunmanının temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  II-Sanık ...'ün şikayetçi ...'e yönelik eylemi nedeniyle kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın aynı suç işleme kararı kapsamında müştekiye ait markete üç gün arayla girerek hırsızlık suçunu işlediğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısı ve sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA,10.7.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın