Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1612 Esas 2015/966 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1612
Karar No: 2015/966
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1612 E.  ,  2015/966 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet.

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1) Sanık ... hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;
  Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre Sanık ... müdafiinin temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  2) Sanık ...hakkında kurulan hükmün incelenmesine gelince;
  Dosya kapsamına göre diğer temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, Sanık ... müdafiinin, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın