Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/1624 Esas 2015/939 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1624
Karar No: 2015/939
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/1624 E.  ,  2015/939 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Konut dokunulmazlığını ihlal etme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Müştekinin soruşturma beyanında uzlaşmak istemediğini belirtmesi karşısında tebliğnamedeki bozma düşmesine iştirak edilmemiş,
  Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/121-540 Esas ve Karar sayılı ilamıyla kesinleşmiş hükümlülüğü bulunan sanık ... hakkında hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre sanık ...'ın temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 20/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın