Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/2032 Esas 2015/3576 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2032
Karar No: 2015/3576
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/2032 E.  ,  2015/3576 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  I-Sanık hakkında mağdur ...'a yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde:
  Sanık hakkında hırsızlık suçundan hükmolunan 2 yıl 8 ay hapis cezasının, 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesine göre 1/6 oranında indirilmesi sırasında, sonuç cezanın 2 yıl 2 ay 20 gün yerine 1 yıl 14 ay 20 gün hapis olarak belirlenmesi suretiyle, eksik cezaya hükmedilmesi karşı temyiz olmadığından; bozma nedeni yapılmamış,
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Tekerrüre esas alınan ilamda, sanığın 18 yaşından küçük olduğunun anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasanın 58/5. maddesi gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanı ve O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla, 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılması suretiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  II-Sanık hakkında mağdurlar ..., ... ve ...'e yönelik hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını bozma eylemleri ile mağdur ...'a yönelik mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını bozma suçları nedeniyle kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
  Erteleme ve taksitlendirme hükümleri uygulanırken uygulama maddelerinin gösterilmemesi, yerinde eklenmesi mümkün görüldüğünden;
  Sanığın mağdur ...'in evinden çaldığı iki adet matkabın evinde olduğunu, uydu alıcısını ise arkadaşı...'a sattığını söyleyerek tüm eşyaların iadesini sağladığı anlaşılmış ise de; suç eşyasını satın alan...'ın zararının giderilip giderilmediği sorularak, sonucuna göre sanık hakkında TCK'nın 168. maddesinin uygulama koşullarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre sanık ... savunmanı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle, eleştiri dışında usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin istem gibi ONANMASINA, 10.7.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın