Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/2469 Esas 2015/951 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2469
Karar No: 2015/951
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Ceza Dairesi         2015/2469 E.  ,  2015/951 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet
  2- Suça sürüklenen çocuk ... müdafii

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuk ... ile 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuk ...'ın eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK’nın 142/1-a, 31/2, 31/3. maddelerinde tanımlanan hırsızlık suçları için öngörülen cezaların üst sınırına göre aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2 maddelerinde öngörülen 4 yıl ve 5 yıl 4 aylık dava zamanaşımı sürelerinin karar tarihi olan 08.09.2009 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... ve müdafii ile suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan kamu davalarının DÜŞÜRÜLMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın