Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/279 Esas 2015/3578 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/279
Karar No: 2015/3578
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/279 E.  ,  2015/3578 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Şikayetçinin babasına ait olup kendisi tarafından kullanılan ... plaka sayılı 1984 model Mercedes marka aracın 22.03.2006 günü kapılarını kilitli şekilde park halindeyken belirlenemeyen şekilde çalındığı, aracın 07.06.2006 günü Rize'nin ... ilçesinde, üzerinde ... sayılı sahte plaka ile park halindeyken ve tanık...'ın kullanımında olduğu tespit edilerek ele geçirildiği, tanığın bu aracı sanık ...'dan satın aldığını, satım işlemleri için kendisine sanık tarafından vekaletname verildiğini ama masraf nedeniyle aracın resmi devrini alamadığını ifade ettiği, ... plaka sayılı 1982 model Mercedes marka aracın da ... Noterliği tarafından düzenlenmiş olan dosya içerisinde mevcut kati satış sözleşmesine göre 24.10.2003 yılında sanık tarafından satın alınmış olduğunun belirlendiği, sanığın savunmasında tanık İsmail'e bir araç satımı için vekaletname verdiğini kabul ettiğini ama bu aracın ... plaka sayılı olup daha önce resmi olarak düzenlenen satış sözleşmesine istinaden aldığı bir başka araç olduğunu beyan ettiği ve UYAP sisteminden yapılan sorgulamada sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan .... Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/162 esas 2009/104 karar ilamı ile ceza alıp bu cezanın Yargıtay 11. Ceza Diresinin sayılı 09.05.2013 tarih ve 2011/10342 esas, 2013/7555 sayılı ilamı ile onandığı, bu dosyanın da tanık İsmail'in yine benzer şekilde sanıktan ... sayılı sahte plakalı aracı satımına ilişkin olduğu, tanık... hakkında ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/179 sayılı esasa kayıtlı dava dosyasında hırsızlık malını bilerek satın almak suçundan açılan dava dosyasının getirtilip, incelenerek özetinin duruşma tutanağına yazılması anlaşıldığından ;
  ... plaka sayılı aracın sanık tarafından tanık İsmail'e satımına ilişkin varsa noter sözleşmesinin onaylı örneği ile ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/162 esas, 2009/104 karar sayılı dosyanın denetim olanağı verecek biçimde aslının ya da onaylı suretinin dosyada bulundurulup incelenerek delillerin bir bütün halinde taktiri ve sonucuna göre hukuki durumunun yeniden tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kabule göre de ;
  2-5237 sayılı Yasa'nın 53/3. maddesi gözardı edilerek, 53/1-c bendinde belirtilen haklardan sanıkların mahkum olduğu hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmiş olması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'nın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın