Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/3402 Esas 2015/3570 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3402
Karar No: 2015/3570
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/3402 E.  ,  2015/3570 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Müşteki beyanı, sanığın ifadeleri, 07.04.2009 tarihli yakalama tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre suçun gece sayılan zaman dilimi içinde işlendiğinin anlaşılmasına karşın, 5237 sayılı TCK'nın 143. maddesinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Suça sürüklenen çocuk ... hakkında beraat kararı verildiği halde, müdafiinin suça sürüklenen çocuk Uğur'a ceza verildiğinden söz ederek bu çocuk yönünden de kararı temyiz attiği anlaşılmakla, beraat hükmünün gerekçesine yönelik temyiz olmaması nedeniyle temyizde hukuki yararı bulunmadığından bu çocuk açısından yapılan temyiz talebinin reddi ile suça sürüklenen çocuk ... yönünden yapılan incelemede;
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Suça sürüklenen çocuğa 5271 sayılı CMK'nın 150/2. maddesi uyarınca, mahkemesince Baroya yazı yazılarak suça sürüklenen çocuğu savunmak üzere bir avukatın görevlendirilmesi nedeniyle, soruşturma ve kovuşturma evresinde atanan zorunlu müdafii için ödenen avukatlık ücretinin, dosyadaki bilgilerden mali olanaklardan yoksun olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olacak şekilde yargılama gideri olarak yükletilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince
  düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının yargılama giderlerine ilişkin bölümden soruşturma ve kovuşturma evresindeki avukatlık ücretinin suça sürüklenen çocuğa yüklenmesine ilişkin bölümün çıkarılmasına karar verilmek suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın