Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/3450 Esas 2015/3568 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3450
Karar No: 2015/3568
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/3450 E.  ,  2015/3568 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ :Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığa ilk atanan müdafiiden sonra yeniden atanan müdafiiden haberdar olmaması karşısında sanığın temyizinin süresinde olduğunun kabulüyle yapılan incelemede;
  1-Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
  Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanunun 3-B maddesi ile değişik 1412 sayılı CMUK’un 305/1. maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuk ...'ın temyiz isteğinin aynı kanunun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  2-Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
  Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre suça sürüklenen çocuk ...'ın temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın