Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/3498 Esas 2015/3584 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3498
Karar No: 2015/3584
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/3498 E.  ,  2015/3584 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Suça sürüklenen çocuk hakkında 02.04.2009 tarihinde hırsızlık suçundan TCK.nun 142/1-b,31/3 ve 62.maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair 02.04.2009 tarihli kararın itiraz üzerine ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 02.11.2009 tarihli kararı ile itirazın reddine karar verilerek kesinleştiği, açıklanması geri bırakılan kararda öngörülen deneme süresinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşme tarihinden itibaren başlayacağı, bu tarihten önce işlenen suç nedeniyle açıklanması geri bırakılan hükmün yeniden ele alınamayacağı ve hükmün açıklanamayacağı, deneme süresi içerisinde suç işlendiğinden bahisle ihbara konu... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 26.04.2010 tarih, 398-148 sayılı dosyasının suç tarihinin 08.04.2009 olduğu gözetilmeden, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşme tarihinden önce (deneme süresi başlamadan) işlenen suçtan dolayı açıklanması geri bırakılan hükmün yeniden ele alınıp açıklanmasına karar verilemeyeceği gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın