Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/3620 Esas 2015/3575 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3620
Karar No: 2015/3575
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/3620 E.  ,  2015/3575 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanık tarafından 28.04.2008 tarihli celsede mahkemeye sunulan ve suça konu telefonun şikayetçi tarafından borç karşılığı sanığa rızaen verildiğine ilişkin tarihsiz belgenin kendisi tarafından verilip verilmediği şikayetçiden sorulup, gerektiğinde yazı ve imza incelemesi de yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğini gözetilmeden, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın