Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/4698 Esas 2015/3577 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4698
Karar No: 2015/3577
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/4698 E.  ,  2015/3577 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlığa Teşebbüs
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak ;
  Mahkemece bozmaya uyularak yapılan keşif sonrası düzenlenen 02.12.2010 tarihli bilirkişi raporuna göre, suça konu montun teşhir amaçlı asılı bulunduğu cam kapının, işyerinin eklentisi niteliğinde bulunmadığı belirlenmiş olmasına karşın, mahkemece suçun bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında işlenmiş olduğuna ilişkin kanıtların nelerden ibaret olduğu karar yerinde açıklanıp gösterilmeden 5237 sayılı TCK’nın 142/1. maddesinin (b) bendinde yazılı hırsızlık suçundan hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ..., ... müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.07. 2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın