Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/7901 Esas 2015/3587 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7901
Karar No: 2015/3587
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/7901 E.  ,  2015/3587 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanığın suçları inkar etmesi, temyize gelmeyen diğer sanık ...'ın soyut suç atma niteliğindeki anlatımları dışında atılı suçları işlediğini gösterir kesin, inandırıcı delil elde elde edilemediği gözetilmeden mahkumiyet kararları verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın