Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/4388 Esas 2015/23546 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/4388
Karar No: 2015/23546
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/4388 E.  ,  2015/23546 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA: Davacı, ücret farkı alacağı, ilave tediye farkı ile ikramiye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait ... Ana Bakım Merkezi Komutanlığı ... işyerinde çalıştığını, müvekkilinin ... Sendikası üyesi olduğunu ve toplu iş sözleşmesi'nden yararlandığını, müvekkilinin davalı kuruma ait işyerinde fiilen ve sürekli tezgah bakım görevinde çalıştığını, işyerinde toplu iş sözleşmesi'nin 60/ç. maddesi gereği müvekkiline ödenen %10 zamlı ücretin 15.03.2010 tarihinde haksız olarak kesildiğini, müvekkilinin lastik palet, yüksek frekans ve palet sökümü, yakım, demiri kaynak vs. gibi tehlikeli ve riskli işlerde faaliyette bulunduğunu, atölyelerde bakım ve onarım yaptığını, müvekkilinin ödemesinin kesildiği dönemde zamlı ödenen ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili, akdi tatil, ilave tediye ve akdi ikramiye ödemelerinin de eksik ödendiğini belirterek zamlı ücret alacağının, ikramiye alacağının ve ilave tediye alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının 15.12.2006 tarihinde ... çalışmaya başladığını ve çalışmasına devam ettiğini, müvekkil kurumun 22.01.2010 tarih ve MİY.0220-30-10/Per.D.As.İş.Müf.Ş. sayılı 2009 yılı İş Teftişi Devre Sonuç Raporunda toplu iş sözleşmesi'nin 60/ç. maddesi gereği tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlara %10 zamlı ücret ödendiğini, çalışma durdurulduğunda bu ödemenin yapılmadığını, toplu iş sözleşmesi'nin 60/ç. maddesindeki fiilen ve sürekli çalışma şartına aykırılık oluşturan durumlarda ödeme yapılmamalıdır hükmü bulunduğunu ve hüküm gereği 15.03.2010 tarihinden itibaren iptal edildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının ... bakım onarım ünitesinde bakım ve onarım işinde çalıştığının sabit olduğu, davacı arıza durum ve periyodik bakım faaliyetleri süresi haricinde bu atölyelerde sürekli ve fiilen bulunmadığı için 15.03.2010 tarihinden itibaren %10 zamlı ücret ödemesi yapılmamasına karar verildiği, ... Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezince davacının yaptığı işinde tehlike sınırları içinde olduğunun sayıldığı, bu yerlerde çalıştırılan işçilere %10 zamlı ücret verilmesi toplu iş sözleşmesi hükmü gereği olduğu, davacının bu işyerinde sürekli ve fiilen bulunmaması düzenlemenin uygulanmasına etkili olmadığı gerekçesiyle davacının 15.03.2010 tarihinden sonrada ücretinin %10 zamlı ödenmesi gerektiğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dosya içeriğine göre davacının ... bakım onarım ünitesinde tezgah bakım ve onarım işinde çalıştığı, 07.09.1998 Yönetim kurulu kararı ile işyerinde örgütlü (Türk Harp iş sendikası) işçi sendikasına üye olduğu ve işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesiden yararlandığı anlaşılmaktadır.
  22. Dönem ve 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 60/ç maddesi; ... Bakanlığı iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezince (İSGÜM) çalışma ortamının tehlike sınırları içinde olduğu saptanan: Akü imalat, döküm, kurşun (izabe, kalıplama, eritme) boya imalat, vernik imalat, fiber glas. kumlama (kum raspası), tank modernizasyon, asbest izolasyon, lastik imalat metal kaplama, baskılı devre kart imalatı ile kapalı mekanlarda tabanca ile yapılan (bina ve ahşap boya dışındaki) boya işlerinden ve X-Ray ve radyosyon yavan işlerde fiilen ve sürekli şekilde işçilerin ücretleri %10 zamlı olarak ödenir. X-Ray ve radyasyon yayan işlerle ilgili ölçümler ilgili kamu kurumlarınca yapılır. Bu işlerden ayrılan işçilere, bu işlerin yapıldığı ünitelerde iş durdurulması halinde bu zam ödemesi yapılmaz" şeklinde düzenlenmiştir
  Davalı işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin 60/ç. maddesindeki düzenleme açık olup, belirtilen işlerde fiilen ve sürekli şekilde çalışan işçilerin ücretlerinin %10 zamlı olarak ödeneceği öngörülmüştür. Bu durumda davacının tezgah bakım ve onarım işinde görevli olduğu ve toplu iş sözleşmesinin 60/ç. maddesinde belirtilen işlerin yapıldığı atölyelerde "fiilen ve sürekli" çalışılmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın