Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/13283 Esas 2015/17985 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13283
Karar No: 2015/17985
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Hukuk Dairesi         2015/13283 E.  ,  2015/17985 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  AVUKAT ...

  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, mesai, izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, bozmaya uyarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, iki tarafın yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinden 2,50 TL'nin davacıya, arta kalanın davalıya yükletilmesine, 20.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın