Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/19783 Esas 2015/23550 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/19783
Karar No: 2015/23550
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2015/19783 E.  ,  2015/23550 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Yukarıda tarih ve numarası belirtilen mahkeme kararının temyizen tetkiki sırasında, dosyanın üç klasör ekinin bulunduğu ancak gönderilmediği anlaşılmıştır. Dosyanın, ekleri ile birlikte, bir bütün halinde ve eksiksiz olarak gönderilmesi için mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oy birliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın