Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/17653 Esas 2019/14786 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/17653
Karar No: 2019/14786
Karar Tarihi: 02.07.2019


22. Hukuk Dairesi 2016/17653 E. , 2019/14786 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ : ...2. İş Mahkemesi


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle her ne kadar gerekçeli kararda davacının çalışma süresinin 07.03.2007-09.03.2015 tarihleri yerine, 07.03.2007-17.03.2015 tarihleri arasındaki süre olarak belirtilmesi hatalı ise de, dosya kapsamına göre alacakların hesaplanmasında doğru çalışma süresine itibar edildiğinin anlaşılmasına göre davalının yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun kararın bu ilave gerekçeyle ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At