Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/17881 Esas 2019/14569 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/17881
Karar No: 2019/14569
Karar Tarihi: 01.07.2019


22. Hukuk Dairesi 2017/17881 E. , 2019/14569 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ : ... 8. İş Mahkemesi

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dairemizce; 03.12.2018 tarihinde dosya içerisindeki eksikliklerin giderilmesi için UYAP ortamında talep yazısı gönderilmiş olup Mahkemece herhangi bir işlem yapılmaması üzerine Dairemizce bu kez 11.02.2019 tarihinde yine UYAP ortamında eksikliklerin bir an evvel giderilmesine ilişkin ikinci bir talep yazısı gönderilmiştir. Ne var ki; Mahkemece eksiklikler halen giderilmemiştir.
  Şu halde; Mahkemece, davacılar murisinin hizmet döküm cetveline göre 18.07.2011 - 30.11.2011 tarihleri arasında çalıştığı 1080298 sicil numaralı iş yerinin tescil bilgileri, işyeri ünvanı ve işyeri adresi ile murisin bu iş yerine işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumundan istenmesi ve bu şirket ile davalı arasında hizmet alım sözleşmesi olup olmadığı sorularak varsa hizmet alım sözleşmesi ve eki belgeler temin edilerek verilecek yazı cevaplarının eklenerek; yeniden yazışmaya mahal bırakmayacak şekilde ivedi olarak gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At