Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/21625 Esas 2019/14818 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/21625
Karar No: 2019/14818
Karar Tarihi: 02.07.2019


22. Hukuk Dairesi 2017/21625 E. , 2019/14818 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :... 2. İş Mahkemesi


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Temyiz incelemesi sırasında görülen lüzum üzerine, Dairemizin 25.04.2019 tarihli eksiklik yazısı ile “Mahkemece 05.11.2015 tarihli celsede davacı işiçiye ödenen kıdem tazminatı miktarının bildirilmesi için davalı Bankaya müzekkere yazılmasına karar verildiği tespit edilmiş ise de, dosya içinde böyle bir müzekkereye veya cevabına rastlanmadığı bildirilerek şayet mevcut ise bankanın cevabının, mevcut değil ise davalı bankaya yeniden müzekkere yazılarak davacıya kıdem tazminatı ve diğer alacak kalemleri ile ilgili ödeme yapılıp yapılmadığı hususunun sorulması ve neticenin Dairemize bildirilmesi” istenilmiş ise de, yazımız gereğinin aradan geçen süreye rağmen halen yerine getirilmediği anlaşılmış olup, eksiklik yazımızda belirtilen hususlarda gerekli araştırma ve inceleme yapılarak gerekli bilgi ve belgeler eklendikten sonra tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 02.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At