Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/43413 Esas 2017/24638 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/43413
Karar No: 2017/24638
Karar Tarihi: 09.11.2017


22. Hukuk Dairesi         2017/43413 E.  ,  2017/24638 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Yargıtay Büyük Genel Kurulunun dairelerin iş bölümüne ilişkin 20/01/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı kararı, 27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Kanun 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliğine ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun anılan kararına göre iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin görev alanı içerisine girmektedir.
  SONUÇ: Taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliğine, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun anılan kararı ve Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesine göre inceleme görevinin Yargıtay 21. Hukuk Dairesine ait olduğu düşünüldüğünden, bu hususta karar verilmek üzere dosyanın HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULUNA GÖNDERİLMESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın