Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/43430 Esas 2017/24639 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/43430
Karar No: 2017/24639
Karar Tarihi: 09.11.2017


22. Hukuk Dairesi         2017/43430 E.  ,  2017/24639 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Yargıtay Büyük Genel Kurulunun dairelerin iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı kararı, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Kanun 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
  Yargıtay Büyük Genel Kurulunun anılan kararına göre İstanbul ilinden gelen dosyaların temyiz incelemesi 9. Hukuk Dairesinin görev alanı içerisine girmektedir ve dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin aynı gün dairesine bir liste ekinde zimmet mukabilinde teslim edilmesi gerekir.
  Somut dosyada, .... İş Mahkemesi tarafından verilen kararın Dairemizce yetki yönünden bozulması üzerine .... İş Mahkemesi tarafından yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul mahkemelerine gönderildiği ve .... İş Mahkemesi tarafından verilen kararın esası incelenmek üzere dosyanın Yargıtaya gönderildiği sabittir. Somut dosya liste ekinde Dairemize teslim edilmiş olduğundan esasa kaydedilmiş olmakla birlikte ; İstanbul ilinden gelen dosyaların temyiz incelemesi Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararı uyarınca belirgin şekilde Dairemizin işbölümü alanı içine girmemekte, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin görev alanı içerisine girmektedir.
  SONUÇ: Taraflar arasındaki uyuşmazlığın niteliğine,Yargıtay Büyük Genel Kurulunun anılan kararı ve Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesine göre dosyanın YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın