Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/1017 Esas 2015/1659 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1017
Karar No: 2015/1659
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/1017 E.  ,  2015/1659 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  A- Sanık ...'un temyiz itirazının incelenmesinde;
  Sanığın yokluğunda verilip 26.12.2008 tarihinde tebliğ edilen 03.12.2008 tarihli mahkumiyet hükmüne yönelik, yasal süresi geçtikten sonra yaptığı 06.01.2009 tarihli temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  B- Katılan vekilinin sanık ... hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
  Sanığın suç kastıyla hareket etmediği gerekçesi ile verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir,
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  C- Katılan vekilinin sanık ... hakkında güveni kötüye kullanma suçundan kurulan hükmüne yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,
  Ancak;
  1) Sanık ...'ın katılan şirkette kamyon şoförü olarak çalıştığı ve katılan şirket ile arasındaki hizmet ilişkisinden dolayı kendisine teslim edilen kamyonun yakıt deposundan yaklaşık 70 litre mazot alma eyleminin TCK'nın 155/2. maddesine uyan hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, güveni kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması,
  Kabule göre de,
  2) 5237 sayılı TCK.da cezaların toplanması ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği halde, sanık hakkında hükmolunan hapisten çevrili adli para cezası ile doğrudan verilen adli para cezasının toplanması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın