Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/1149 Esas 2015/1631 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1149
Karar No: 2015/1631
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/1149 E.  ,  2015/1631 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Bedelsiz senedi kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Hükmolunan ceza miktarlarına nazaran sanığın duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;
  1- Sanığın, katılanlara senet karşılığında traktör sattığı, daha sonra katılanların borçlarını ödeyememeleri üzerine sattığı traktörü geri aldığı ancak katılanlardan aldığı senetleri iade etmediği, bu senetleri daha sonra icra takibine koyduğu, sanığın satmış olduğu traktörü geri aldığı için bedelsiz kalan senetleri bu şekilde kullandığı iddia ve kabul edilen somut olayda; sanığın suça konu senedi traktör iade edilmeden önce ... Bankasına teminat olarak verdiğini savunması ve .... İcra Müdürlüğünün 2009/1918 sayılı takip dosyasında alacaklının ... bankası A.Ş olduğunun anlaşılması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından katılanların traktörü iade ettikleri tarih ile sanığın senedi ... Bankasına verdiği tarihin araştırılmasından sonra ve toplanan tüm delilleri birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi,
  2- Hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde ayrıca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden adli para cezasına esas alınması gereken tam gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak 30 gün olarak tayin edilmesi,

  3- Denetim süresi belirlenirken uygulanan kanun maddesinin TCK'nın 51/3. yerine 51/2. olarak yazılması ile hapis cezası ertelenen sanık hakkında denetim süresi içersinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın infaz kurumunda çektirilmesine karar verilirken uygulanan 5237 sayılı TCK’nın 51/7. maddesinin gösterilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın