Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/13552 Esas 2015/1672 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13552
Karar No: 2015/1672
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/13552 E.  ,  2015/1672 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kamu malına zarar verme,görevi yaptırmamak için direnme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Olay tarihinde başka suçtan... Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan suça sürüklenen çocuğun, mağdur infaz koruma memurunun cebinden sigara paketini alarak kaçtığı, mağdurun ve diğer infaz koruma memurlarını takip ederek sigarayı almak istemeleri üzerine suça sürüklenen çocuğun kurumun dört numaralı odasının camını kırdığı ve eline aldığı cam parçasıyla hem kendisine hem de görevlilere zarar vereceğinden bahisle tehdit ettiği, mağdur beyanı, tanık anlatımı, mevcut tutanaklar, fotoğraflar ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Görevi yaptırmamak için direnme suçu yönünden; suça sürüklenen çocuğun eylemini birden fazla kamu görevlisine yönelik gerçekleştirdiği anlaşılmasına karşın hakkında, 43/2. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın