Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/13559 Esas 2015/1660 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13559
Karar No: 2015/1660
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/13559 E.  ,  2015/1660 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Mala zarar verme, basit yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Suç tarihinde katılan ile suça sürüklenen çocuğun babası arasında meydana gelen sözlü tartışma akabinde, suça sürüklenen çocuğun katılana ait ofise gelerek eline aldığı ile katılanın başına vurmak suretiyle kasten silahtan sayılan eşya ile basit yaralama suçunu ve bürodaki eşyalara zarar vermek suretiyle de mala zarar verme suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda;
  A- Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;
  Suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Katılana ait ofiste suça sürüklenen çocuk ile katılan arasında meydana gelen kavga esnasında, bu kavgadan kaynaklı olarak tarafların etrafa çarpmaları neticesinde eşyaların sağa sola savrulması nedeni ile zarar gördüğü bilirkişi raporu ve kamera kaydından anlaşıması karşısında, suça sürüklenen çocuğun mala zarar verme kastı ile hareket etmediği, kavga esnasında yaşanan arbede sonucunda bürodaki bazı malzemelerin zarar gördüğü anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan mala zarar verme suçundan beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden oluşa uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
  B- Suça sürüklenen çocuk hakkında kasten basit yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazının incelenmesinde;

  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1) Suç tarihi itibariyle 15-18 yaş gurubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında, 5237 sayılı TCK'nın 31/3. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2) TCK'nın 50/3. maddesi uyarınca, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş ve suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan suça sürüklenen çocuğa verilen kısa süreli hapis cezasının 50/1. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  3) Suça sürüklenen çocuk hakkında TCK'nın 53/1. maddesi hükmünün aynı Kanun'un 53/4. maddesi uyarınca uygulanamayacağının gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan her iki suçtan verilen hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın