Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/13565 Esas 2015/1636 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/13565
Karar No: 2015/1636
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/13565 E.  ,  2015/1636 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Katılan ve tanık beyanları, zarar verme tutanağı ve tüm dosya kapsamından, sanığın, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan katılanın aracına çalı ile vurduğu ve aracın sol arka stop lambası çevresinde çizikler oluşturacak şekilde zarar verdiğinin anlaşılması karşısında, mala zarar verme suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın