Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/18358 Esas 2015/3455 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/18358
Karar No: 2015/3455
Karar Tarihi: 13.07.2015


23. Ceza Dairesi         2015/18358 E.  ,  2015/3455 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk ...'in, “...” adli internet sitesine Nokia N97 marka cep telefonu satışı için “...” adına ilan verdiği, ilandaki telefon numarasını arayan katılan ...'in kendisini “...” ismiyle tanıtan ...'le görüşerek telefonu 900 TL'ye satın almak için anlaştığı, katılanın, beraat eden, temyiz kapsamında olmayan ve ...'in babası olan diğer sanık ...'e ait banka hesabına 09.09.2009 tarihinde 900 TL'yi havale ettiği, parayı alan suça sürüklenen çocuğun cep telefonunu göndermediği gibi katılanın telefonlarına da cevap vermediği,
  Yine suç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olan sanık ...'in aynı internet sitesine, beraat eden ve temyiz kapsamında olmayan diğer sanık “...” adına HP marka dizüstü bilgisayarı 900 TL'ye satmak için ilan verdiği, ilanı gören katılan ...'un, sanıkla irtibata geçerek bilgisayarı satın almak için anlaştığı, sanık ...'in, kendisine bir yerden para geleceği bahanesiyle gittiği internet cafeyi işleten ve temyiz kapsamında olmayan sanık ...'ten ... Bankası hesap numarasını öğrenerek katılana bildirdiği, katılanın da 04.07.2011 tarihinde 900 TL'yi bu hesaba gönderdiği, parayı alan sanık ...'in bilgisayarı göndermediği gibi telefonunu da kapatarak ortadan kaybolduğu,

  Aynı şekilde “...” adlı internet sitesindeki satılık fotoğraf makinesi ilanını göre katılan ...'nin, sanık ...'le irtibata geçerek 1.000 TL'ye satın almak için anlaştıkları, sanığın yine temyiz kapsamında olmayan ...'e ait hesap numarasını verdiği, katılanın da 25.07.2011 tarihinde parayı havale ettiği, parayı alan sanık ...'in katılanın telefonlarına çıkmadığı ve izini kaybettirdiği,
  Benzer şekilde “...” adına aynı internet sitesine verilmiş satılık iPhone 4S marka cep telefonu ilanını gören katılan ...'ın ilandaki irtibat numarasını arayarak sanık ... ile görüştüğü ve telefonu 1.200 TL'ye almak için anlaştığı, katılan ...'ın, sanığa ait banka hesabına 19.11.2011 tarihinde 1.200 TL'yi bankamatikten gönderdiği, parayı alan sanığın yine telefonunu kapatarak ortadan kaybolduğu,
  Sanık ...'in, bu sefer “...” adlı internet sitesine, “...” adı ile Samsung galaxy note 2 marka cep telefonu için 1.000 TL'ye satılık ilanı verdiği, bu ilanı gören katılan ...'ün, sanıkla irtibata geçerek 4 adet cep telefonunu 4.000 TL'ye satın almak için anlaştığı, sanık ...'in, katılana internet üzerinden tanıştığı arkadaşı olan diğer sanık ...'e ait hesap numarasını verdiği, katılan ...'ün de parayı 11.12.2012 tarihinde sanık ...'ün hesabına yatırdığı, sanık ...'ün de , parayı o tarihte sanığın kız arkadaşı olan diğer sanık ...'ın hesabına gönderdiği, sanık ...'tan parayı alan sanık ...'in ise katılanın telefonlarına cevap vermediği gibi telefonları da göndermediği, sanıkların bu şekilde TCK'nın 158/1-g maddesinde düzenlenen basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan somut olaylarda ;
  Temyiz kapsamında olmayan diğer sanıklar ..., ... ve ... ile sanıklar ... ve ...'ün savunmaları, sanık ...'in kaçamaklı beyanları, dosya arasında sanığın daha önce benzer şekilde işlediği eylemlere yönelik mahkumiyet kararları, internet üzerinden verilen satılık ilanları ile banka hesap hareketlerini gösterir dekontlar ve tüm dosya kapsamına göre sanık ...'in üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine dair mahkumiyet kararı ile sanıklar ... ve ...'ün, sanık ...'in eylemlerine kasıtlı olarak iştirak ettiklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
  1- Sanıklar ... ve ...'ın katılan ...'e yönelik eylemleri nedeniyle verilen beraat kararı ile sanık ... hakkında katılanlar ..., ..., ... ve ...'e yönelik eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde ;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan ... vekili ile sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
  2- Suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk ... hakkında, katılan ...'e yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet kararına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  a) 16.10.1991 doğumlu olan sanık ...'in, katılan ...'e yönelik eylemini 18 yaşından küçük olduğu 09.09.2009 tarihinde gerçekleştirdiği anlaşıldığından, hükmolunan cezasından TCK'nın 31/3. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  b) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk hakkında TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi ,
  c) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuğun, hükmün (4) numaralı fıkrasında “sanık” olarak gösterilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13/07/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın