Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/349 Esas 2015/1658 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/349
Karar No: 2015/1658
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/349 E.  ,  2015/1658 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın katılana ait iş yerinden alış veriş yaptıktan sonra, her hangi bir vekaletname veya yetkisi olmadığı halde, ağabeyi ...'e ait suça konu ...Şubesine ait 4000 TL bedelli çeki imzalayarak katılana verdiği, çekin karşılıksız çıkması sonucu yaptırılan bilirkişi incelemesinde suç konusu çekteki imzanın sanığa ait olduğunun tespit edildiği ve bu durumun sanık tarafından da kabul edildiği, böylece sanığın yetkisi olmadığı halde kardeşine ait çeki imzalayarak katılana verdiği anlaşıldığından, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın