Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/362 Esas 2015/1701 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/362
Karar No: 2015/1701
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/362 E.  ,  2015/1701 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1-Sanıkların resmi evrakta sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
  Olay tarihinde keşidecisi... imzalı olan 6.200 TL bedelli çeki, sanık ...'ın sahte olarak ürettiği ve diğer sanık ...'ın bu sahte çeki arkasını cirolamak suretiyle katılana bir borcu nedeniyle vermek suretiyle sanıkların resmi evrakta sahtecilik suçunu işledikleri olayda; adli tıp grafoloji uzmanınca hazırlanan rapor, sanıkların savunması, katılanın beyanları ve tüm dosya kapsamına göre tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiş olup, sanıkların eylemlerinin resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğuna yönelik kabülde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık ...ın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  2-Sanıklar hakkında dolandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
  Olay tarihinde sanıkların, katılanın daha önceden doğmuş bir borcuna karşılık suça konu sahte olarak tanzim edilmiş çeki vemek suretiyle üzerlerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda;

  Katılan suça konu çeki, sanık ...'ın kendisine olan borcu nedeniyle verdiğini beyan ettiği, aynı konuda sanık...in de beyanı bulunduğu, taraflar arasında suça konu çekin önceden doğmuş borca karşılık verildiği hususunda ittifak bulunduğu anlaşılmakla sanıkların eyleminin önceden doğmuş bir borç için yapılmış olması nedeniyle atılı dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine kararı verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın