Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/369 Esas 2015/1700 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/369
Karar No: 2015/1700
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/369 E.  ,  2015/1700 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahetcilik, dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanık ...'nün, keşidecisi ... olan, 21.000 TL bedelli, ... Şubesine ait, gerçeğe aykırı olarak tanzim edilmiş olan çeki ciro etmeksizin şikayetçi ...'e verdiği, ...'in de aldığı bu çeki katılan...a verdiği, katılan bu çeki keşide tarihinde muhatap bankaya ibraz ettiğinde keşideci olarak görülen ... tarafından, çekin çalınması nedeniyle ödemeden men talimatı verildiği, böylelikle sanığın keşidecinin elinden rızası dışında sahte olarak oluşturulan çeki şikayetçi ...'e vermek suretiyle üzerine atılı suçları işlediği iddia olunan olayda, sanığın aşamalardaki beyanları, katılanın beyanı, şikayetçinin ifadesi, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın eylemlerinin resmi belgede sahtecilik ve bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarını oluştuğuna yönelik mahkemenin kabülünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın