Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/3724 Esas 2015/1653 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3724
Karar No: 2015/1653
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/3724 E.  ,  2015/1653 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yargılama sırasında aynı yargı çevresindeki ...1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başka suçtan hükümlü olduğu anlaşılan ve savunmasının alındığı 22/09/2011 tarihli oturumda duruşmadan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmayan, bu yönde bir talebi de bulunmayan sanığın, hakkında atılı suçtan mahkumiyet kararının verildiği 14/12/2011 tarihli duruşmaya katılımının sağlanmayarak yokluğunda yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmek suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 193 ve 196. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,
  Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın