Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/391 Esas 2015/1679 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/391
Karar No: 2015/1679
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/391 E.  ,  2015/1679 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın aralarındaki ticari ilişki nedeniyle, şikayetçinin keşideci olarak göründüğü çeki gerçeğe aykırı olarak düzenleyerek katılana vermek suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda;
  1-Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararına yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Katılan beyanı, sanık savunması ve dosyada bulunan diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde sanığın suça konu çeki önceden doğmuş borcuna karşılık katılana verdiği anlaşıldığından unsurları itibariyle oluşmayan dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
  2- Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet kararına yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Dosyada bulunan 26/02/2010 tarihli uzman raporunda; çekteki keşideci imzasının şikayetçinin eli ürünü olmadığının, çekin ön yüzünde bulunan yazı ve rakamlar ile arka yüzünde bulunan birinci ve ikinci ciranta imzalarının sanığın eli ürünü olduğunun belirtildiği; katılanın aşamalardaki beyanları, bankanın çekin sahte olarak üretildiğine, çek aslının bankada olduğuna ilişkin yazıları ve diğer delillerde birlikte değerlendirildiğinde sanığın, çeki gerçeğe aykırı olarak düzenleyip katılana verdiği anlaşıldığından resmi belgede sahtecilik suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın