Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/470 Esas 2015/1644 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/470
Karar No: 2015/1644
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/470 E.  ,  2015/1644 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Suça sürüklenen çocuğun, suç tarihinden 5 gün önce müştekinin yanında çırak olarak çalışmaya başladığı, olay günü müştekinin şüpheliye 100 TL para ile bir otomobilin bozuk şanzumanını verdiği, kendi bisikletini de teslim edip yedek parçacıdan bozuk otomobil parçasının benzerini alıp gelmesi için gönderdiği, ancak şüphelinin oradan ayrılıp tekrar iş yerine dönmediği, müştekiye ait para ve bisikleti de iade etmemek suretiyle hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşıldığından suçun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiş, sanığın başka birisi tarafından suçu işlemeye zorlandığına ilişkin savunmasında belirttiği hususların, TCK'nın 28. maddesi anlamında ceza sorumluluğunu kaldırıcı neden olarak kabul edilemeyecek olması karşısında, tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın