Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/4948 Esas 2015/1666 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4948
Karar No: 2015/1666
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/4948 E.  ,  2015/1666 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yargıtay CGK’nın 21/05/2002 95/252 sayılı kararı ile benzer bir çok kararda açıklandığı üzere; mahkeme kararları “gerekçeli” olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. maddesine göre de “ bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılmalıdır.”
  Gerekçe; hükmün dayanaklarının akla, hukuka ve dosya içeriğine uygun açıklamasıdır.Gerekçe, dosyadaki bilgi ve belgelerin yerinde değerlendirildiğini gösterir biçimde “denetime elverişli”, yeterli ve yasal olmalıdır.
  Bir hüküm, sorun, gerekçe ve sonuç kısımlarından oluşmalı, gerekçede suçun yasal unsurları başta olmak üzere sabit ve muhakkak sayılan olaylar ve eğer kanıt başka olaylardan çıkarılmışsa bunlar gösterilmeli, hangi kanıtlara neden itibar edildiği, hangilerinin geçersiz sayıldığı vurgulanıp, ortaya konulmalıdır.
  İddia, savunma ve kanıtlar “denetime elverişli biçimde” değerlendirilip ortaya konulmadan, tarafların iddia ve savunmaları yazılmadan, hangi delillerin elde edildiği ve hangilerine itibar edildiği belirtilmeden, sanık hakkında açılan kamu davasıyla ilgisi olmayan başka bir davaya ait kararın gerekçesi hatalı bir şekilde alınarak dava kapsamına uygun olmayan bir gerekçeyle hüküm kurulması suretiyle Anayasa'nın 141/3. CMK’nın 34 ve 230. maddelerine aykırı davranılması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın