Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/4981 Esas 2015/1684 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4981
Karar No: 2015/1684
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/4981 E.  ,  2015/1684 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Düşme


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Suç tarihinin 01/09/2005 olduğunun anlaşılması ve bu tarihte 5237 sayılı TCK'nın yürüklükte olması karşısında, zamanaşımı bakımından 5237 sayılı TCK'nın 66 ve 67. maddelerinin uygulanması gerekirken, mahkeme tarafından zamanaşımı süresi hesaplanırken hataya düşülerek suç tarihinde yürürlükte olmayan 765 sayılı TCK hükümlerinin lehe olduğundan bahisle bu kanuna göre uygulama yapılarak hüküm tarihinde zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmemiş ise de ; 01/09/2005 olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar 5237 sayılı TCK’nın 66. maddesinde öngörülen 8 yıllık dava zamanaşımı süresi dolduğundan hükmün sonucu bakımından doğru olduğu belirlenerek yapılan incelemede ;
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu bakımından doğru olan hükmün bu değişik gerekçeyle ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın