Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/5401 Esas 2015/1674 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5401
Karar No: 2015/1674
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/5401 E.  ,  2015/1674 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Beraat, mhakumiyet (hagb)

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1-Resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  5271 sayılı CMK'nın 231.maddesine göre verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan "hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına" ilişkin karara karşı aynı Kanun'un 231/12. maddesine göre itiraz yolu açık olup temyiz olanağı bulunmadığından, CMK'nın 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda merciin belirlenmesinde yanılma, başvuran katılan vekilinin haklarını ortadan kaldırmayacağından temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması için, dosyanın incelenmeksizin iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE
  2-Nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararına yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığın, 2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü aylığı almak amacıyla, sahte sağlık rapor düzenleyerek posta yoluyla katılan kuruma gönderdiği ve kamu kurumu zararına dolandırıcılığa teşebbüs ettiğinin iddia edildiği olayda; raporun kim tarafından kuruma gönderildiğinin belli olmadığı, sanığın sahte sağlık kurulu raporuyla 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almak amacıyla herhangi bir başvurusunun bulunmadığı, raporun tek başına ve doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderildiği, bu şekilde maaş başvuru talebi ile diğer belgeler eklenmeden mal müdürlüğü yerine doğrudan kuruma gönderilen rapora istinaden maaş bağlanamayacağının ilgili mevzuat ve kurumun yazısı ile sabit olduğu, ayrıca kurumun herhangi bir zararının da bulunmadığı, tüm bu hususlar dikkate alındığında nitelikli dolandırıcılık suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı gerekçelerine dayanan ve sanığın beraatine ilişkin olan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın