Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/5426 Esas 2015/1690 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5426
Karar No: 2015/1690
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/5426 E.  ,  2015/1690 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık
  HÜKÜM : Beraat

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, özürlü olmadığı halde özürlü olduğunu belirten sahte raporla Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli aylığı almak için başvurduğu, kurum yetkililerince yapılan araştırmada raporla hastane kayıtlarının örtüşmediğinin tespit edildiği, bu şekilde dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanığın aşamalardaki tüm savunmalarında suçlamaları kabul etmemesi, raporun kimin tarafından kuruma gönderildiğinin belli olmaması, sanığın, sahte sağlık kurulu raporuyla maaş almaya yönelik herhangi bir başvurusunun bulunmaması, maaş başvuru talebi ile diğer belgeler eklenmeden, mal müdürlüğü yerine doğrudan kuruma gönderilen rapora istinaden maaş bağlanamayacağının ilgili mevzuat ve kurumun yazısı ile sabit olması, kurumun herhangi bir zararının bulunmaması ve raporun hastane kayıtlarıyla karşılaştırılması sonucunda sahte olarak düzenlendiğinin anlaşılabilmesi hususları gözetilerek, dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın