Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/5612 Esas 2015/1667 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5612
Karar No: 2015/1667
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/5612 E.  ,  2015/1667 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Yargılama sırasında aynı yargı çevresindeki cezaevinde başka suçtan hükümlü olduğu anlaşılan ve savunmasının alındığı celsede duruşmadan bağışık tutulmak isteyip istemediği sorulmayan sanığın, duruşmalara katılımı sağlanmadan yokluğunda hükümlülüğüne karar vererek 5271 sayılı CMK'nın 193. ve 196. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükmün sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın