Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/6165 Esas 2015/1627 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6165
Karar No: 2015/1627
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/6165 E.  ,  2015/1627 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık
  HÜKÜM : Beraat


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanık adına, 2022 sayılı yasa kapsamında özürlü aylığı bağlamaya esas olmak üzere, katılan kuruma gönderilen belgelerin incelenmesinden,... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından verilen özür durumuna ilişkin raporun hastane kayıtlarına uygun olmadığı ve sahte olduğu belirlenerek suç duyurusunda bulunulduğu; bu şekilde, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; raporun kim tarafından kuruma gönderildiğinin belli olmadığı, sanığın savunmasının da bu durumla örtüştüğü, sanığın sahte sağlık kurulu raporuyla 2022 sayılı yasa kapsamında katılan kurumdan maaş almak amacıyla herhangi bir başvurusunun bulunmadığı,...Mal Müdürlüğünün 13/12/2010 tarihli yazısına göre sanık tarafından aylık bağlanma talebinin de olmadığı, raporun tek başına ve doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderildiği, bu şekilde maaş başvuru talebi ile diğer belgeler eklenmeden, mal müdürlüğü yerine doğrudan kuruma gönderilen rapora istinaden maaş bağlanamayacağının ilgili mevzuat ve kurumun yazısı ile sabit olduğu, ayrıca kurumun herhangi bir zararının da bulunmadığı, tüm bu hususlar dikkate alındığında raporun kuruma gönderilmesinin hazırlık hareketi olarak dahi değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla unsurları itibariyle oluşmayan dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.


  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın