Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/675 Esas 2015/1661 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/675
Karar No: 2015/1661
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/675 E.  ,  2015/1661 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, suç tarihinde, katılana ait iş yerinden, ..'nda bulunan...A.Ş.'ye teslim edilmek üzere 31660 kg mısırı kamyonuna yükleyerek teslim almasına rağmen, mısırları teslim etmesi gereken yere teslim etmeyerek, başka birisine satmak suretiyle, hizmet ilişkisinin gereği olarak kendisine teslim edilmiş olan mısırlar üzerinde zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunduğu anlaşıldığından, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik mahkeme kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın