Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/685 Esas 2015/1628 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/685
Karar No: 2015/1628
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/685 E.  ,  2015/1628 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Mağdura ulaşan kişilerin ellerinde gömü altın olduğunu, satmak istediklerini söyledikleri, bu amaçla mağdura altın satmak istediğini söyleyen kişilerin ...’de buluşarak numune olarak 3 gerçek altın verildiği, mağdurun tanıdığı kuyumculara kontrol ettirerek altınların gerçek olduğunu anladığı, 1.000 TL’ye yarım kilo altın satın alma konusunda anlaştıkları, satış işleminin gerçekleşmesi için tekrar...’de buluştukları, kendisini ... olarak tanıtan sanığın önce paranın verilmesini istediği, mağdur 1.000 TL parayı verdikten sonra sanığın, altınları getireceğini, beklemesini söylediği, mağdurun uzun süre beklemesine rağmen bir daha gelmediği, fotoğraf teşhislerinde mağdurun kendisini dolandıran kişinin sanık olduğunu kesin ve net bir şekilde beyan etmiş olması nedeniyle, mağduru dolandıran kişinin sanık olduğu anlaşıldığından dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın