Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/687 Esas 2015/1625 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/687
Karar No: 2015/1625
Karar Tarihi: 20.05.2015


23. Ceza Dairesi         2015/687 E.  ,  2015/1625 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın, katılanın sahibi olduğu... Gıda Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti'nde eleman olarak çalışmaya başladığı, kendisine bütünletmesi için verilen 1.541 TL bozuk parayı alarak bir daha işe gitmediği ve parayı teslim etmediği, daha sonra da iade etmediği ve hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçunu işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda;
  Sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  Sanığın temyiz dilekçesi ekinde karar fotokopisini ibraz ettiği ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/321 esas sayılı dosyasının aynı olaya ilişkin olduğu yönündeki itirazı ve ilgili karar içeriği karşısında, gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından sözkonusu dosya aslı getirtilip incelenerek toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdirinin gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın